Ventilačný systém plochý 220x55, 110x55

plochý kanál 1 m, 110 x 55 x 1000, biely plast

plochý kanál 1 m, 110 x 55 x 1000, biely plast

skladom

6,99 € s DPH

+-
plochý kanál 0,5 m, 110 x 55 x 500, biely plast

plochý kanál 0,5 m, 110 x 55 x 500, biely plast

dočasne vypredané

3,06 € s DPH

tvarovka T  3 x 110 x 55, biely plast

tvarovka T 3 x 110 x 55, biely plast

skladom

3,57 € s DPH

+-
spojka plochého kanála 110 x 55, biely plast

spojka plochého kanála 110 x 55, biely plast

skladom

2,06 € s DPH

+-
koleno zvislé ploché 2 x 110 x 55, biely plast

koleno zvislé ploché 2 x 110 x 55, biely plast

skladom

2,10 € s DPH

+-
príruba nástenná 110 x 55, biely plast, 2 ks

príruba nástenná 110 x 55, biely plast, 2 ks

dočasne vypredané

1,56 € s DPH

držiak kanála 110 x 55, biely plast, 2 ks

držiak kanála 110 x 55, biely plast, 2 ks

dočasne vypredané

1,10 € s DPH

uholník 2 x 110 x 55, biely plast

uholník 2 x 110 x 55, biely plast

dočasne vypredané

3,24 € s DPH

okrúhly kanál 104 x 1000, biely plast

okrúhly kanál 104 x 1000, biely plast

skladom

7,13 € s DPH

+-
okrúhly kanál 104 x 500, biely plast

okrúhly kanál 104 x 500, biely plast

skladom

3,76 € s DPH

+-
tvarovka T 3 x 100, biely plast

tvarovka T 3 x 100, biely plast

skladom

5,32 € s DPH

+-